İşletmenize
Morvera Etkisi!

Morvera Satınalma Sistemi, özellikle herhangibir satınalma sistemine sahip olmayan ve satınalma taleplerini halen kağıt ortamında yöneten işletmeler için etkin bir çözümdür.

Sistem satınalma ekiplerinin çalışmalarını dijitalleştirmekle beraber, satınalma çalışanlarının işletme için yarattığı katma değeri şeffaf bir şekilde göstermekte, yanısıra, üst yönetimin ve satınalma talebi yapanların da çalışmaların performansını ve risk takibini yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Sistemin getirdiği faydalardan öne çıkanlar aşağıda belirtilmektedir: ​
 • Talep eden kullanıcı kağıt ortamında doldurduğu formdan daha hızlı bir sürede satınalma formunu doldurmaktadır.
 • Talep edilen malzemeler kullanıcıdan kullanıcıya farklı isimler verilmek yerine seçim ekranından aynı isim verilerek girişler yapılmaktadır.
 • Satınalma talebinin kimlerin onayından geçtiği ve hangi onay aşamalarında ne kadar süre beklediği kolayca takip edebilmektedir.
 • Yöneticiler, onaylarına gelen formları daha sağlıklı değerlendirerek, gerektiği durumda yapılmasını istedikleri değişikleriçin hazırlayana iadesini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.
 • Satınalma sürecinde en fazla süre alan tekliflerin tedarikçilerden alınması, gelen tekliflerin sisteme girilmesi ve verilen fiyatlara göre çalışılacak tedarikçinin seçimlerinin yapılması süreci, sunulan ekranlar ve pratik çözümler ile en kısa sürede tamamlanmaktadır.
 • Şeffaflık ana ilke olarak benimsenmiştir. Bu amaçla, seçilen tekliflerin tercih edilme sebepleri saklanmakta, birden fazla onaycı tarafından tercihlerin onaylanması sağlanmakta ve böylece satınalma talepleri ile ilgili bölümlerarası değerlendirilmenin yapılması olanağı sunulmaktadır.
 • Bütçe ekiplerinin tam anlamı ile satınalma süreçlerinin içerisinde yer almaları sağlanarak, bütçe kullanımları ve riskleri yönetilebilmektedir. Bu amaçla, gerektiğinde bütçesi olmayan talepler reddedilebilir veya bütçe aşım onayına gönderilerek kontrollu bir şekilde satınalma işlemleri yapılabilir.
 • Belli bir tutarın üzerindeki satınalmalarda, ilgili üst yönetici onay süreci içerisine dahil edilerek bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • Tedarikçi malzeme ve hizmet kalitesinin ölçümlenmesi yapılmakta ve değerlendşrme sonuçları satınalama süreçlerine entegre şekilde çalışmaktadır. Bu sayede tedarikçi risklerinin etkin yönetimi sağlanmaktadır.
 • ERP sistemleri ile entegre olunarak, satınalma parametrelerinin ve sipariş takibinin tek noktadan yönetilmesi sağlanmaktadır.
 • Tüm satınalma sürecinde ilgili belgeler satınalma formuna eklenebilmekte ve sistem üzerinde saklanmaktaıdr. Böylece, satınalma işlemini destekleyen bilgi ve belgelere gerektiği anda kolayca ulaşım sağlanmaktadır.
 • Satınalma ekiplerinin yarattığı katma değeri göstermek amacı ile toplam ve detay bazda, teklifler arasındaki değişim raporlanmaktadır.
 • Bir satınalma sürecinin hangi süre içerisinde sonuçlandığı raporlanmaktadır.
 • Geçmişe yönelik hangi malzeme için hangi tedarikçiden ne fiyat aldığı bilgisisistem içerisinde saklanmakta ve istenildiğinde geçmişe dönük arama yapılabilmektedir.
 • Aylık veya yıllık hangi malzemeden ne kadar alım yapıldığı raporlanarak, geleceğe yönelik satınalma planlamasının yapılması sağlanmaktadır.
 • Kağıt ortamının ortadan kalkması ile zamandan ve maliyetten hatırı sayılır bir tasarruf sağlanmaktadır.

Copyright © 2020 Morvera. Her hakkı saklıdır.