MORVERA SATINALMA SÜRECİ

Satınalma sürecindeki adımlarının iyi tasarlanmış olması, taleplerin ve risklerin etkin şekilde yönetilmesini sağlar.

Süreç adımlarının optimum sayıda olması ve süreç içerisine ilgili departmanların dahil edilmesi önemlidir.

Morvera Satınalma Sistemi, aşağıda belirtilen süreç adımlarını hızlı ve etkin şekilde yürütmek üzere tasarlanmıştır.

Satınalma talep formu, en kısa sürede hazırlanıp onaya gönderilecek şekilde tasarlanmıştır.Gereksiz her alandan kaçınılmış sadece amaca yönelik alanlar form üzerinde bırakılmıştır.

Talebin hazırlanması için, talep edilen malzemeler listeden seçilir, miktar bilgisi ve teslim edilmesi istenilen tarih belirtilir ve satınalma konusu girilir. Talep girişinin tamamlanması için tek yapılması gereken “Yönetici Onayına Gönder” butonuna basılmasıdır.

Basit bir satınalma talep formunun olması, kullanıcıların taleplerini hızlı bir şekilde girebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Yönetici, onayına gönderilen satınalma talebi ile ilgili olarak eposta yoluyla  bilgilendirilir ve içerisindeki link tıklandığında talep formu açılır. Açılan bu talep formu üzerinden açıklamasını girerek onay/iade/red işlemini yapabilir.

Alternatif olarak, yönetici Morvera sistemine girdiğinde, onayında bekleyen talepler liste halinde görüntülenir, taleplerin içerisine girerek onay/iade/red işlemini kolayca tamamlayabilir.

Satınalma tekliflerinin satınalma yetkili kullanıcıları tarafından toplanmasına başlamadan önce, malzelemelerin çalışılacak tedarikçi ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Eşleştirme yapılan malzemeler için tekliflerin alınarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Morvera Satınalma Sistemi üç farklı şekilde tekliflerin toplanmasına olanak sağlar. Teklif alma yöntemleri aşağıda listelenmiştir:

• Excel formunun alınması ve tedarikçiye doldurması için gönderilmesi.
• Excel formunun otomatik olarak sistem üzerinden tedarikçiye gönderilmesi.
• Tedarikçiye teklif fiyatlarını girebileceği talep formunun link’inin gönderilmesi.

Bu yöntemde, tedarikçi sisteme erişim yaptığında sadece kendisi ile ilişkilendirilmiş malzeme listesini görebilir. Satınalma yetkilisi istediği zaman tedarikçilerin sisteme erişimini kapatabilir.

Morvera Satınalama Sistemi, satınalama yetkilisine, tedarikçilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun seçimin yapılmasını sağlamak amacıylatekliflerin karşılaştırıldığı tablolar sağlamaktadır. Bu karşılaştırma tabloları ile hangi tedarikçi teklifinin öne çıktığı kolayca görülebilir.

Seçimler yapıldıktan sonraki aşama, seçimlerinsatınalma yöneticisi onayına gönderilmesidir.

Satınalma yöneticisi, onayına gelen talep içindeki seçilen ve seçilmeyen teklifleri değerlendirir.Bu aşamanın en önemli fonksiyonu, seçilen tekliflerin kontrolünün  yapılmasıdır. Satınalma yöneticisi, talep üzerinde istediği değişikliği yapma hakkına sahiptir, isterse talebi yeniden düzenlenmesi için hazırlayan kullanıcıya iade edebilir veya tekliflerin tekrardan gözden geçirilmesi için satınalma ekibine gönderebilir.

Satınalma yöneticisinin onayını takiben bütçe kontrol adımına geçilir.

Bu aşamada, önceden belirlenmiş olan satınalma bütçelerine uygunluk kontrol edilir.

Bütçe kontrolunun yapılabilmesi için her bir malzeme bir bütçe kalemi ile ilişkilendirilmiştir. Bu sayede, malzemeler alındıkça ilişkili bütçe kalemi güncellenmekte, kullanılan bütçe ve kalan bütçe hesaplanmaktadır.

Bütçe kontrol ekibi, talep içerisinde ilgili bütçe kaleminin güncel halini görerek değerlendirme yapabilmektedir.Onaylanan talepler, onay anındaki bütçe ile ilişkilendirilmektedir.

Bütçe aşımı olduğunda sistem kullanıcıyı otomatik olarak bütçe aşım onayı almaya zorlar. Üst yönetim tarafından mutlaka bütçe aşım onayının verilmesi gerekmektedir. Ancak bu onay alındıktan sonra talep bir üst onaya geçebilir.

İşletme tarafından belirlenen satınalma limitleri çerçevesinde üst yönetim onayı gerekebilir. Sistem, üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesini sağlamak amacıyla satınalma talebinin her aşamasını detaylı olarak kayıt altına almakta ve görüntülemektedir.

Üst yönetim, bu aşamada satınalmayı onaylayabilir veya reddedebilir.

Üst yönetim tarafından onaylanan satınalma talepleri, ilgili tedarikçilere sipariş geçilmesi için satınalma ekibi onayına düşer. Satınalma ekibi sipariş geçme işlemini Morvera Satınalma Sistemi üzerinden excel dosyası olarak alıp tedarikçi(ler)ye gönderebildiği gibi sistem üzerinden otomatik olarak da gönderebilmektedir.

Bu aşama artık siparişleri geçilmiş bir satınalma talebinin, talebi hazırlayan kullanıcının onayına gönderildiği aşamadır. Talebi hazırlayan kullanıcı malzemeleri tedarikçiden beklemektedir.

Tedarikçiden gelen her malzemenin irsaliye no ile beraber sisteme girişi, talebi hazırlayan kullanıcı tarafından yapılır.Geriye kalan teslim edilmesi gereken miktar rapor halinde sunulur.

Bütün malzemeler geldiğinde ve teslimleri sisteme girildiğinde satınalma süreci tamamlanır. 

Morvera Satınalma Sisteminin önemli işlevlerinden biri de süreç içerisinde kullanılan bilgi ve belgelerin arşivlenmesine olanak sağlamasıdır.

Satınalama talebi içerisine satınalma sözleşmeleri, irsaliye, faturalar veya diğer dokümanlar istenildiği kadar eklenebilir. Kullanıcılar tarafından belirlenmiş şablonlar ile de işlem yapılmasına olanağı vardır.

Diğer önemli bir özellik de satınalma talebine eklenen word ve excel dosyalarının indirilmelerine gerek duyulmaksızın, tarayıcı üzerinden değiştirilebilmeleri ve yapılan değişikliklerin versiyonlarının tutulmasıdır. Bu özellik, dokümanlar üzerinde daha hızlı değişiklik yapılmasını ve değişikliklerin takip edilmesini sağlar.

Copyright © 2020 Morvera. Her hakkı saklıdır.